రేపే ముక్కోటి ఏకాదశి సాయంత్రం 5 లోపు ఈ చిన్న మంత్రం చదివినా ఈ దీపం పెట్టినా మంచి జరుగుతుంది

1415

(1315)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here