రేపు 24 రెండవ మార్గశిర లక్ష్మివారం సాయంత్రం 6గంటలకు ఉప్పుదీపం ఇలా వెలిగిస్తే లక్ష్మీదేవి ఉండిపోతుంది

658

(601)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here