రేపు 14 వ తేదిన సోమవతి అమావాస్య లక్ష్మి దేవి ఫోటో ముందు పెడితే తర తరాలు తిన్న తరగని ఆస్థి వస్తుంది

863

(796)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here