రేపు మాసశివరాత్రి శివుడికి ఈ పువ్వు సమర్పిస్తే 7జన్మల పాపాలు తొలగి మహాపుణ్యంకలిగి ఐశ్వర్యవంతులవుతారు

124

(113)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here