రేపు కార్తీక శని త్రయోదశి మర్చిపోకుండా ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే కోట్లు అప్పున్నా తీరిపోతుంది కుభేరులవుతారు

1061

(944)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here