ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ఇంటి గుమ్మం దగ్గర ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంటుంది

33257

(30610)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here