భర్తని భార్య ఈ 2పేర్లతో పిలిస్తే ఆ ఇంట్లో అన్నీ శుభాలే స్వయంగా పార్వతీదేవి చెప్పిన మాటలు

30776

(28264)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here