ప్రతిరోజు ఆడవారు రాత్రి పనుకునే ముందు ఈ పనులు చేస్తే మీఇంట లక్ష్మీదేవి నివాసముంటుంది

36

(31)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here