జనవరి14 సంక్రాంతిలోపు ఆడవారు ఈ రంగు గాజులు వేస్కుంటే నిండునూరేళ్ళు దీర్ఘసుమంగళి యోగంతో ధనప్రాప్తి

34

(30)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here