జనవరి 14 మకర సంక్రాంతి రోజు ఈ ఒక్కటి తింటే చాలు కటిక పేదవాడైనా సరే రాజ్యమేలతాడు !

1570

(1401)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here