ఏ రోజు పడితే ఆ రోజు తలస్నానం చేస్తున్నారా మీరు ఎదుర్కునే ఇబ్బందులు ఇవే…! దరిద్రాన్ని పిలిచనట్లే!

610

(569)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here