ఆడవారు ఇంటిని తుడిచే ముందు ఈ చిన్న పని చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఇంటి నుండి వెల్లమన్నా వెళ్ళదు

936

(863)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here